شیر پیسوار فیلتر دار

  • جنس تنه : آلیاژ برنج
  • نوع رنگ : مات
  • شلنگ : ندارد