۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده