با تشکر ازشما برای انتخاب اجاق گاز های آروما

 • برای اولین بار در ایران جهت توسعه رضایت مندی مصرف کنندگان گرامی شرکت صنعتی آروما اقدام به عقد قرداد با ‏شرکت بیمه ایران نموده است. واین شرکت با بازدید خط تولید وبررسی مراحل تست فنی وعملکرد ، اجاق گازهای آروما ‏را تحت پوشش خسارات احتمالی تبعی (مالی –بدنی)ناشی از کیفیت محصول قرار داده است.
 • برای بهره مندی از گارانتی وخدمات بیمه ایران ،جهت نصب کالا در سراسر ایران فقط با تلفن های (۸۸۶۱۶۲۸۴،۵-۰۲۱) آرمان سرویس+ تماس حاصل فرمایید
 • بدیهی است هرگونه نصب خارج از کانال آرمان سرویس +کالا را شامل گارانتی و بیمه نمی گرداند.
 • شماره قرارداد بیمه نامه :۴/۵۶۸۰/۳۱۲/۲۸۵۵/۱۳۹۶
 • خطرات تحت پوشش

۱-بیمه مسئولیت تبعی ناشی از محصول :بدین معنی که چنانچه در نتیجه عدم کارایی وکیفیت نامطلوب محصولات تولیدی و مورد فروش بیمه گزار خسارت تبعی (مالی-بدنی) به مصرف کننده واشخاص ثالث وارد آید وبیمه گزار مسئول جبران آن شناخته شود بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گزار تاحدود تعهدات مورد تقاضا نسبت به جبران خسارت اقدام می نم

۲-بیمه کیفیت محصول:بدین معنی که چنان که بیمه گزار در نتیجه عیب ونقص کیفی محصولات تولیدی و مورد فروش مطابق شرایط ومفاد برگ گارانتی صادره در برابر مصرف کننده مسئول جبران خسارت شناخته شود، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گزار معادل قیمت فروش محصول نسبت به پرداخت خسارت اقدام می نماید

 • مدت زمان بیمه تا یک سال پس از نصب کالا (فقط توسط آرمان سرویس+)
 • حداکثر تعهد بیمه گر برای کیفیت محصول،معادل قیمت فروش محصول می باشد
 • حداکثر خسارت تبعی مالی در هر حادثه ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ريال
 • حداکثر خسارت تبعی مالی در طول مدت بیمه نامه ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ريال
 • حداکثر خسارت تبعی فوت ونقض عضو برای هر نفر در هر حادثه ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰ريال
 • حداکثر خسارت تبعی فوت ونقص عضو در طول مدت بیمه نامه ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ريال